Latest
Home » Library » Audios

Audios

కదులుతున్న జనం చూడు శ్రీధరన్న జోరు చూడు
కారు చీకటిలో కాంతి రేఖవయ్యో శ్రీపాదా 
దుద్దిళ్ల శ్రీధరన్నదండును చూడే నా డి ఎస్ ఆర్ సేన
నీ గెలుపుతో మా బ్రతుకు  మారు శ్రీధరు బాబు